NASELJA U ŽEGARU

----------Pored ovog Žegara u Bukovici postoji više naselja ili dijelova naselja na teritoriju bivše Jugoslavije s istim ili sličnim nazivom. Tako su poznati Žegar kod Bihaća u Bosni i Hercegovini, zatim istoimeno mjesto Žegar kod Celja u Sloveniji, dio naselja kod Ogulina nosi isti naziv, zatim dio naselja Privlake kod Zadra. Moguće je, da su neka od ovih mjesta osnovali neki od starijih iseljenika iz Žegara u Bukovici (jer ima najstarije zapise o svom postojanju) , ali zbog nedostatka pouzdanih izvora i zapisa nije moguće utvrditi. Gornji i donji Žegar su krajevi sela Otoke u krupskom kraju u Bosanskoj Krajini, dok se kraj u Binici kod Bihaća naziva Žegar Privor.Žegarom se naziva i grupa kuća u Suvaji u Bjelajskom Polju( Bosanska Krajina ).
- Ime Žegar dolazi od rječi "žega" u značenju vrućine, a riječ "žega" može označavati i "luč za osvjetljavanje" i "trud...za pripaljivanje". Moguće je i Žegar u Bukovici dobio ime po ovim rječima.
----Žegar se nalazi u sjevernoj Dalmaciji u općini odnosno gradu Obrovcu. Žegar je jugoistočno od Obrovca. Okružen je sljedećim naseljima: Bilišane, Golubić (obrovački), Krupa, Ervenik,Parčići, Medviđa i Zelengrad. Žegar se nalazi u "Gornjoj Obrovačkoj Bukovici", za razliku od " Donje Kistanjske Bukovice". Ovaj dio Bukovice naziva se još i " Podgorska " ili "Prava " Bukovica.
- Žegar se sastoji od četri velika naselja: Kaštel Žegarski, Bogatnik, Nadvoda i Komazeci
Kaštel Žegarski je u središtu Žegara i predsavlja upravno središte sa školom, crkvom Sv.Georgija, mjesnim odborom, ambulantom i raznim dućanima. Kaštel Žegarski je smješten na 44 stupnja,9 minuta i 4 sekunde sjeverne geografske širine i 15 stupnjeva, 51 minutu i 54 sekunde istočne geografske dužine.Nadmorska visina Kaštela Žegarskog je 54 metra a površina 9,78 m2. Žegar je dio grada Obrovca i upravno mu pripada a udalje je od Obrovca 19 km.
Bogatnik je udaljen od Obrovca 16 km. Nalazi se na 44 stupnja, 9 minuta i 21 sekundu sjeverne geografske širine i 15 stupnjeva, 49 minuta i 42 sekunde istočne geografske dužine. Apsolutna nadmorska visina Bogatnika je 130 metara, a površina 18,11m2.
Nadvoda je na desnoj sjevernoj strani Zrmanje, ima veliku površinu. Do preciznih podataka o površini i nadmorskoj visini nismo našli podatke. Preko Nadvode prolaze putevi prema Krupi i Golubiću, te prema Parku prirode "Velebit". Iznad Nadvode je brdo Trebačnik visok 349m nadmorske visine. (Slike iz Nadvode nam je poslao Čedo Grozdanić)

Najbolji guslar u Žegaru Pogled iz Prndelja   Poznato kupalište
Narodni guslar Petar Grozdanić
 
Trebačnik iznad Nadvode
----------------------Vir Bundalov

Komazeci su najveće Žegarsko naselje, smješteno južno od Zrmanje, na 44 stupnja, 7 minuta i 43 sekunde sjeverne geografske širine i 15 stupnjeva, 51 minutu i 54 sekunde istočne geografske dužine. Nadmorska visina Komazeca je 155m a površina 18,16 m2. Južno ih nadvisuju niže planine, Zmištak(560m) i Veliki Prosjek (657 m). U Komazecima je Područna Škola,kao dio Osnovne škole iz Žegara.
Položaj Komazeca na karti-----------------Položaj Kaštela na karti-----------------Položaj Žegara na staroj karti


---Veći dio teritorija Žegara leži na brdovitom i planinskom zemljištu, jedino je dio Kaštela Žegarskog uz Zrmanju ravan gdje i leži Žegarsko polje. Veća uzvišenja koja okružuju Žegar su: Nosak(245m), Trebačnik (349m), Bilo (236 m),Visoka Glavica (248m ), Ilina Glavica (585m), Stari Vrh (551m).
Preko Žegara vodi nekoliko značajnih puteva. Na prvom mjestu je put od Obrovca prema Kninu, pravcem zapad-istok i prati tok rijeke Zrmanje. Zatim je značajan put koji vodi od Žegara prema Benkovcu preko Klanca i Medviđe. Od značaja je i put koji ide preko Nadvode prema Krupi i Golubiću, manastiru Krupa i Parku prirode "Velebit".

Satelitski snimak Žegara i šire područje oko Žegara
Snimak iz satelita
Šire područje oko Žegara


( Podaci korišteni iz monografije: Aleksandar Bačko , Žegar)

--

natrag