PREZIMENA U ŽEGARU

--- Žegarske porodice kao i porodice u velikoj većini naselja ima različito porjeklo. Stanovnici Žegara doseljavali su se iz mnogo različitih krajeva i u različitim vremenskim razdobljima. Ovdje ću prikazati popis prezimena u Žegaru. Prezimena su prikazana po djelovima Žegara odnosno naseljima. Neka prezimena su nestala i ne zna se da li imaju negdje potomke, dok su neka prezimena odnosno porodice iselile iz Žegara. Za ovaj popis korišteno je mnogo literature a posebno monografija "Žegar" koju je napisao Aleksandar Bačko.---

KAŠTEL ŽEGARSKI
NADVODA
KOMAZECI
Bundalo
Babić
Komazec
Veselinović
Barić
Vukčević
Vukanac
Veselinović
Mirilo
Vukčević
Vojvodić
Vučendić
Dobrić
Vukanac
....
Zelić
Vučendić
BOGATNIK
Jakovljević
Grozdanić
Babić
Komazec
Dubroja
Veselinović
Kopanlija
Ivaniš
Vukanac
Kresović
Kljajić
Đaković
Kubat
Kljajić-Perić
Zelić
Kusalo
Kovačević
Jajić
Ljubičić
Komazec
Kovačević
Macura
Krnjaja
Milić
Mirilo
Ljubičić
Radmilović
Nanić
Macura
Ušljebrka
Obradović
Mijić
Šukara
Oluić
Milić
----
Pajić
Nanić
ISELJENE PORODICE
Perić
Prodanović
Žegarac
Popić
Radmilović
Marinković
Predović
Relja
Punoš
Subotić
Rnjak
............------
Ušljebrka
Samardžić
NESTALE PORODICE
....
Simić
Vojnović
....
Ćoso
Davinić
....
Švonja
Ivanović
...
Škorić
Jelić
 
Olujić
Bošnjak
----- --------
Sanader
-----......
-------
Mitrović-Janković

natrag