RIJEKA ZRMANJA PROTIČE KROZ ŽEGARSKO POLJE----------------------------

natrag

Zrmanja kroz Obrovac Most ispod Perića prema Nadvodi Zrmanja izlazi iz Obrovca Obrovac

 

----Zrmanja je rijeka nestalna toka, po mnogim ocjenama je upravo najljepša rijeka. Svojom, i snagom svojih pritoka, od kojih valja posebno izdvojiti Krupu, Zrmanja je tisucljecima probijala svoj put prema moru. Dubeci pri tom tvrdu vapnenacku podlogu stvorila je jedan od najimpozantnijih kanjona i ukrasila ga brojnim slapovima i slapištima, sedrenim pragovima, beskonacnim siparima i šljuncanim nanosima.
No krenimo redom, od izvora. Vrelo Zrmanje karakteristicnog je ljevkastog oblika na dnu kojega voda bogato izbija, "kipeci" medu krupnim mahovinom obraslim kamenjem. Tekuci kraj sela Bogunovici i Zrmanja Vrelo, rijeka je formirala usko korito cije je dno prekriveno snježnobijelim oblutcima.

Zrmanja
Kanjon Krupe ---Uskom i dugackom dolinom rijeka tece omedena poljima kojima je udahnula plodnost, sve do Kravlje drage. Odavde ulazi u 200-tinjak metara duboki kanjon, kojim tece do podno ruševina Keglevica gradine, gdje se ponovo širi dolinom Mokrog Polja. Na zapadnom kraju Mokrog polja velike kolicine vode Zrmanje nestaju u krškom podzemlju krecuci se u smjeru rijeke Krke(te i drugim podzemnim tokovima) što u ljetnim mjesecima rezultira izrazito niskim vodostajem pa i potpunim isušivanjem korita rijeke. U ljetnim sušnim danima Zrmanja presušuje oko Ervenika i tek se povavljuje kod Crnih bunara. Vjerojatno ponire u Mokrom polju i opet izlazi kod Crnog vrela odnosno Crnih bunara podno zaseoka Vujanica. Rijeka se dalje probija plitkim kanjonom do Žegarskog polja .

----Tok je ovdje prilicno bujicav za visokih voda i zasjecen krupnim kamenim monolitima. Na izlasku iz kanjona zaredalo se nekoliko mlinova (najveći je mlin Komazeca i Perića ispod Nadvode i mlin Ušljebrka )preprijecivši tok rijeke svojim branama obraslim u sedru. Iako ih je malo sacuvanih, fascinantan je pokrov na ovim mlinovima izrađen od tankih slojeva kamenih ploca.Nažalost mlinovi su zapušteni i porušeni.
Žegarsko polje omeđeno je s jedne strane brdovitim podrucjem Bukovice, a s druge rijekom Zrmanjom. Rijeku premošcuju dva kamena mosta, jedan koji vodi od zaseoka Perića za Nadvodu, a drugi prema Krupi.Mostovi su stari i karakteristične izrade. Zrmanja tu prima i svoje prve pritoke, potok iz Mijica vrela, povremeni potok Suvaja s vrelom Suvaja i vrelom u spilji Velika Kusača te potok s vrelom u Milića spilji.

Zrmanja kroz Obrovac
Zrmanja kroz Žegarsko polje

----U Žegarskom polju ima nekoliko izvora koji se kroz polje ulijevaju u Zrmanju (jedan ispod Kuline te Manjak ispod Kubata.Zrmanja postepeno nakon Žegara ulazi u duboki kanjon cije se strme i siparaste strane uzdižu mjestimicno i preko 300 metara uvis. Ovo je vjerojatno i najljepši dio rijeke. Podno isturenih kukova rijeka je mjestimicno formirala plažice od čistoga bijelog šljunka. Na Paninom kuku, podno kojega Zrmanja s desna prima svoju najvecu pritoku Krupu, vidljivi su tragovi negdašnje utvrde. Ojacana Krupom izrazito sedrotvornog karaktera, Zrmanja mijenja svoje lice. 200-tinjak metara nizvodno od utoka Krupe, zajarmio je rijeku 11 metara visoki Visoki buk, najviši slap na rijeci Zrmanji.

----Ljepotom kojom resi cjelokupni krajolik, ovaj sedreni orijaš nedvojbeno ce osvojiti svakog promatraca. Na dijelu toka nizvodno od Visokog buka istice se Obli kuk, potpuno zaobljena šiljasta stijena smještena na lijevoj strani toka okružena vodom. Interesantna je i pojava desetak starih probijenih sedrenih slapova prosjecne visine 6 - 8 m, koji su razmješteni na dijelu toka od Visokog buka do sela Ogari. Oni takoder svjedoce o prirodnim promjenama koje pripadaju davnoj geološkoj prošlosti. Kod Ogarovog buka kanjon prestaje i rijeka teče uz polja sve do slapa Muškovci i dalje do Berberova buka.

Visoki buk
Ogarov buk ----Rijeka Krupa izvire ispod Velebita, probija se kroz duboke usjeke u stijenama i predstavlja pravi biser. Voda je čista i bistra . Na svom putu prema Zrmanji prolazi pokraj manastira Krupa.
Rijeka Krupa ima svoju pritoku Krnjezu.Izvire iz ogromne spilje u podnožju Velebita i nakon kratkog toka ulijeva se u Krupu. Krnjeza je vjerojatno najkraća i najljepša rijeka u Hrvatskoj, duga svega 600m.Ta mala rječica duboka je na mjestima do 45 m, vrlo hladna i bistra, izvrsna za piće.
----Nizvodno rijeka Zrmanja prima pritoku Dobarnicu, a na lijevoj obali smještena je kula Klisina. Odavde se rijeka širi u akumulacijsko jezero reverzibilne hidroelektrane "Muškovci". Ispod brane rijeka tece blagim kanjonom te nizvodno od ruševina grada Stari Obrovac pada niz Jankovica buk posljednji slap na Zrmanji. Na Jankovica buku markantni su ostaci nekadašnjih mlinova. Ovo je omiljeno izletište za posjetioce koji dolaze turistickim brodovima iz Obrovca, ali i onih koji dolaze gliserima iz ljetovališta na obalama Novigradskog mora, tražeci u Zrmanji osvježenje od ljetnih vrucina. Ogari
Most na Zrmanji prema Krupi ----Za niskih vodostaja ljeti ispod samog slapa osjeca se snažan utjecaj mora. Naime, ispod tankog sloja slatke vode osjeca se slana morska voda iako do ušca slijedi još 17 km toka, a i razina vode se mijenja ovisno o plimi i oseki. Grad Obrovac smješten je na samoj obali rijeke, a stari i novi dio grada povezuje most preko kojeg vodi prometnica od Zagreba preko Plitvica prema Zadru. Na lijevoj obali iznad grada ruševine su utvrde knezova Kurjakovica (Donji Obrovac), a malo dalje i vertikalna litica Skocaj. Nizvodno od Obrovcana desnoj obali, nalazi se staro groblje podignuto na ostacima nekadašnjeg benediktinskog samostana u Grkovcu, a nedaleko je i kapelica Sv. Nikole na suprotnoj lijevoj obali.
. ---Plicine uz obalu oznacene su nezgrapnim crvenim i zelenim pomorskim oznakama i gusto obrasle trskom. Odavde se kanjon ponovo produbljuje, a krhka vegetacija napušta njegove padine. Od stijena Fratri rijeka se osjetno širi, a duž kanjona protežu se strmi sipari mjestimicno isprekidani liticama uslojenih vapnenaca. Ovo kršje i gomile potpuno ogoljelog kamenja vjerojatno bi davale jednu hladnu sliku , da naizmjenicno nisu obojane citavim spektrom nježnih tonova sive, plave, žute, pa i crvenkaste boje. Nedaleko stijena zvanih "vrata Kraljevića Marka", smjestila se na lijevoj obali tvrdava Pržunac čija se kula još jasno istice na vrhu stijene. Posljednjih 2 km toka sipare su zamijenile visoke okomite litice koje su Zrmanju stisnule u uzak tjesnac pred samim ušcem u Novigradsko more. Taj tjesnac zajedno sa stijenom koja viri iz mora na samom ušcu rijeke čine upecatljivi prizor koji zauvijek ostaje u pamcenju svakog posjetioca ove prekrasne rijeke... Berberov buk
Zrmanja sa pritokom Krupom i Krnjezom predstavlja rezervat ljepote
Izvor Krupe Krnjeza utiče u Krupu Krupa utiče u Zrmanju


Poslušajte prekrasni šum Rijeke Zrmanje i pogledajte njezin slap !!
( Ogarov buk )

 

 

-

 


natrag