------------------------Slike iz Žegara 1 2 3 4 5 6 7 8
Nošnja iz  Bukovice Manastir Krupa Žegarske djevojke i žene Crkva u Žegaru
 U Gaju Stara talijanska karta Kaštel 2005. Škola u Žegaru
Pogled s groblja na Školu
Ulaz u groblje Ulaz u Kaštel