-----------------------Slike iz Žegara 1 2 3 4 5 6 7 8
natrag
Uz čamac Pogled na reverzibilnu hidroelektranu Cilj regate Ostaci mlina u Muškovcima
Start regate u Žegaru Čamci spremni za polazak Slap ispred mlina Slap kod mlina u Muškovcima
Priprema za start Ulaz čamca ispred mlina Zrmanja ispred cilja regate Zrmanja