K O N T A K T

Za sve dodatne informacije oko glazbenih instrumenata i suvenira možete se obratiti na e-mail i telefon:

 

 

E-mail:

Telefon:
00 381 (0)11 865 1024

Sviranje na diple s mješinom
 
Najbolji svirači su iz Žegara