DIPLE SA MJEŠINOM

-----Diple sa mješinom su duhačko glazbalo (duhački instrument) koje se sastoji od 3 dijela:

- cijev za napuhavanje (dulac)
- mješina
- diple

-----Diple su drveni duhački instrument koje se sastoje od dvije cijevi u drvetu, dva piska (od zovike, bazge) te kutla. Diple se sviraju sa šest prstiju (po tri prsta svake ruke).

-----Dulac je drvena cijev kroz koju se napuhuje mješina. Dulac je uvrnut u malu rotačku koja je uvezana na gornjem dijelu mješine i ispod koje se nalazi nepovratni ventil za napuhavanje.

-----Mješina (mih, miščić) je od jareta ili janjeta ne starijeg od 2 godine. Mješina se obrije britvom i dobro "umera" da bude mekana. Na vrat mješine uvezuju se diple, na nožice se uvezuju zubovi od svinje, na gornjoj strani uvezuje se mala rotačka sa dulcom a na zadnji dio uvezuje se velika rotačka (drvena izrezbarena kružna pločica promjera oko 15cm).


GUSLE

-----Gusle su narodni gudački instrument. Gusle se izrađuju od jednog komada tvrdog drveta , najčešće od javora. Sastoje se od glave, vrata, udubine prekrivene kožom i jedne ili dvije strune napete od donjeg dijela do vrata gusala. Strune su od konjske dlake.
-----Svira se gudalom povlačeći preko struna na guslama. Gudalo je savijeni komad drveta na kojem se također nalazi struna.
-----Gusle i gudalo su izrezbareni narodnim ukrasnim šarama. Ovakve gusle kao na slici, Todor Komazec je izrađivao i rezbario ručno bez ikakvih strojeva. Zvuk gusala je mekan i elegičan poput zvuka viole.
-----

SVIRALE

-----Svirale ili dvojnice su duhački drveni instrument sa dvije cijevi s rupicama, desna za prebiranje, lijeva za pratnju.
-----Svirale se u obitelji Todora Komazeca izrađuju stoljećima kao vrhunski glazbeni instrument koji se zove i pastirski glazbeni instrument. Osim kvalitetnog zvuka svirale su vrlo lijepo izrezbarene.
Todor je bio pravi majstor za rezbarenje i sviranje na sviralama.

 


----- Ćurlika (frula) je duhački narodni instrument od drveta sa šest rupica, slična flauti. Ćurlike koje izrađuje Todor Komazec imaju karakterističan oblik i tipične su za Bukovicu. Razlikuju se od ostalih frula i vrhunski su rezbarene.Izrađuju se ručno kao rukotvorine od javora ili klena.


ĆURLIKA-----

 

NASLOVNICA --BIOGRAFIJA --GLAZBENI INSTRUMENTI --SUVENIRI --KONTAKT -- ALBUM -- SVIRANJE